Goede doelen

KBO Kameleon

KBO Kameleon biedt basisonderwijs aan voor kinderen waarvan de onderwijsbehoeften dermate zijn en waarvan tijdens het gewoon kleuter-  of lager onderwijs blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

Het basisaanbod is er voor kinderen voor wie het in het gewoon onderwijs te snel gaat en voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan wat er aangeboden wordt in scholen gewoon onderwijs.

Ook kinderen met een ernstige leerstoornis  of kinderen met een problematiek die nog niet helemaal duidelijk is, kunnen bij hen terecht.

vzw CO-Living

Vzw Co-LIVING, een project in regie van ouders, wil vanuit een sterk samenwerkings-verband met andere partners een woonproject op maat realiseren waarin mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen samen te leven in een eigen woning en daarbij van een reguliere en gespecialiseerde zorgondersteuning op maat kunnen genieten. De levenskwaliteit van iedere bewoner wordt hierbij centraal gesteld.

Het project Co-LIVING staat voor Co-housing, een woonvorm met de nadruk op het samen-LEVEN van mensen met een beperking met zorgondersteuning op maat, in regie van ouders, waarbij de verschillende bewoners samenleven, gebruik makend van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.